Công đức Rằm tháng Giêng Giáp Ngọ 2014

DANH SÁCH BÀ CON CÔNG ĐỨC TRONG LỄ TẾ TỔ NGÀY 14 THÁNG GIÊNG GIÁP NGỌ 2014

 

TT Họ và tên Chi họ       Số tiền Ghi chú
1 Bùi Thị Bích Ngọc 1 100.000  
2 ? (Con ông Bùi Đình Quế) 1 100.000  
3 Bùi Thị Côi 1 150.000  
4 Bùi Đình Quế 1 200.000  
5 Bùi Đình Quý 1 100.000  
6 Bùi Huy Vũ 1 200.000  
7 Bùi Cẩm Tú 1 200.000  
8 Bùi Đình Đàn 1 400.000  
9 Bùi Đình Phú (Tộc trưởng) 1 500.000  
10 Bùi Huy Liêm (Con Cụ Phú) 1 500.000  
11 Bùi Huy Cương (Con Cụ Phú) 1 500.000  
12 Bùi Thanh Phú 3 100.000  
13 Bùi Thị Thanh Hà 3 100.000  
14 Bùi Châu 3 200.000  
15 Bùi Đình Thành 3 200.000  
16 Bùi Đình Hùng 3 200.000  
17 Bùi Thị Tùng 3 200.000  
18 Bùi Thành 3 200.000  
19 Cháu Hạnh 4 100.000  
20 Bùi Đình Cường 4 100.000  
21 Bùi Đình Liên 4 200.000  
22 Bùi Năng Hán 4 200.000  
23 Bùi Hoài An 4 200.000  
24 Bùi Năng Đường 4 200.000  
25 Bùi Đình Luận 4 200.000  
26 Bùi Đình Hùng 4 200.000  
27 Bùi Trọng Phú 4 300.000  
28 Bùi Trọng Năng  4 300.000  
29 Bùi Lợi, Bùi Hợi 4 300.000  
30 Bùi Anh Minh 5 200.000  
31 Bùi Thân 5 200.000  
32 Bùi Tiến Nghĩa 5 200.000  
33 Bùi Hướng Nam (con Cụ Thân) 5 500.000  
34 Bùi Năng Cận 5 1.000.000  
35 Bùi Thị Liên (em ông Cận) 5 1.000.000  
36 Bùi Năng Tiến  (em ông Cận) 5 1.000.000  
37 Bùi Năng Khôi  (em ông Cận) 5 1.000.000  
38 Bùi Quốc Tuấn, Thị Thanh, Q.Hùng) 5 1.000.000  
39 Bùi Minh Tuấn 6 100.000  
40 Bùi Xuân Dung 6 100.000  
41 Bùi Xuân long 6 100.000  
42 Bùi Xuân Đồng 6 100.000  
43 Bùi Thị Bích Ngọc (Con Ô Cận) 6 200.000  
44 Bùi Dương 6 200.000  
45 Bùi Xuân Cận 6 300.000  
46 Bùi Xuân Khương 6 500.000  
47 Bùi Tuấn Anh (con Ô Cận) 6 500.000  
48 Bùi Minh Tú 6 500.000  
49 Gia đình ông Bùi Xuân Đường 6 2.000.000  
50 Bùi Thị Thuận ? 100.000  
51 Bùi Ngọc Sơn ? 200.000  
  Công đức Rằm tháng Giêng Giáp Ngọ   17.450.000  

Trong dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ, gia đình Cụ Bùi Thân đã cung hiến 01 bộ bàn ghế đá trị giá 1.300.000 đồng.

Ban tộc biểu ghi nhận và cảm ơn bà con đã về dự lễ tế Tổ và công đức tiền và hiện vật cho nhà thờ Họ

                 Ban Tộc biểu

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1174
mod_vvisit_counterTất cả2896138

Hiện có 30 khách Trực tuyến