Danh sách con cháu công đức nhân dịp Lễ tế Tổ Rằm tháng Giêng Ất Mùi 2015

Ngày 14 tháng Giêng Ất Mùi (tức 04/3/2015) Họ Bùi Tùng Ảnh đã tổ chức Lễ tế Tổ và họp mặt đầu Xuân tại nhà thờ đại tôn.  Tại buổi Lễ, con cháu trong Họ đã công đức tiền và hiện vật cho nhà thờ Họ. Ban Tộc biểu thông báo đề mọi người được biết.

           
TT Họ tên Chi  Số tiền Hiện vật  
1 Gia đình ông Bùi Đình Phú (TT) 1 1.100.000    
2 Bùi Đình Quý 1 200.000    
3 Bùi Gia Bảo 1 200.000    
4 Cháu Khoa (cháu bà Côi) 1 100.000    
5 Bà Côi & Bùi Sinh 1 200.000    
6 Gia đình Bà Dân, Bà Tiến 1 1.000.000    
7 Bùi Đình Quế 1 200.000    
8 Bùi Đàn và các con 1 400.000    
9 Bùi Châu &con 3 300.000    
10 Bùi Thị Loan (con Cụ Bùi Duyên) 3 500.000  Và 6 mâm nhôm đặt lễ cúng  
11 Bùi Đình Cung (Con Cụ Bùi Duyên) 3 500.000    
12 Bùi Đình hùng  3 200.000    
13 Bùi Trọng Lục, Minh, Phương 3 100.000    
14 Bùi Năng Hán 4 200.000    
15 Bùi Đình Hợi 4 200.000    
16 GĐ ông Bùi Đình Liên 4 400.000    
17 Bùi Năng Đường 4 100.000    
18 Con cháu ông Bùi Duy Ninh 4 200.000    
19 Bùi Luận, Bùi Thảo 4 200.000    
20 Bùi trọng Năng  và con Liên, Tuấn 4 600.000    
21 Bùi Hoài An, Bùi Sơn 4 200.000    
22 Bùi Trọng Phú và con cháu 4 500.000    
23 Bùi Công Thắng (con ông Bùi Chất) 4 500.000    
26 Bùi Thân  5 200.000    
29 Bùi Năng Cận, Bùi N Tiến, Bùi N Khôi  5 3.000.000    
24 Bùi Thị Liên 5 500.000    
25 Bùi Thanh Bình (con Ông Cận) 5 500.000    
27 Bùi Thị Chương  5 100.000    
28 Bùi Thị Huyền Diệu 5 100.000    
30 Bùi Tiến Nghĩa 5 200.000    
31 GĐ ông Bùi Xuân Đường 6 1.000.000    
32 Bùi Xuân Đường  6 100.000    
33 Bùi Xuân Dung 6 200.000    
34 GĐ ông Bùi Xuân Cận  6 500.000    
35 Bùi Dương  6 200.000    
36 Bùi Đường, Bùi long  6 200.000    
37 Bùi Minh Tuấn 6 500.000    
38 Bùi Minh Tú 6 500.000    
39 Bùi Văn Đồng, Đỗ Thị Thanh ? 100.000    
40 Bùi Nguyên Hoàng (con ông Bùi Chất) 4 500.000    
                                                 Cộng:   16.500.000    
           
Các khoản Chi:          
           
TT Nội dung chi   Số tiền Người thực hiện  
03/03/2015 Hoa cúng, 3 hộp bánh   310.000 Chị Hiên  
04/03/2015 Tiền thuê rạp, bàn ghế   1.300.000 Nhà rạp Vinh Linh  
04/03/2015 Tiền mừng lão 6 cụ tuổi 80, 90   1.800.000 Ông Cận thay mặt BTB   
04/03/2015 Quà ông Liên (Trưởng chi 4) thôi thủ quỹ   300.000 Bùi Huy Cương  
04/03/2015 Tiền hương, vàng mã đồ lễ   400.000 Chị Huyền  
04/03/2015 Bồi dưỡng trông coi nhà thờ từ tháng 1-6/2015   600.000 Ông Nhân  
           
                                                           Cộng các khoản chi:    4.710.000    
           
1.Tiền quĩ tính đến tháng 2/3/2015 18.149.000      
2.Tiền công đức Rằm tháng Giêng 2015 16.500.000      
Tổng tiền (1 + 2) 34.649.000      
Số tiền đã chi trong dịp Rằm tháng Giêng 2015 4.710.000      
Tính đến ngày 07/3/2015 còn 29.939.000      
 Ban Tộc biểu                      Người tổng hợp Thủ quỹ    
Bùi Huy Cương Bùi Năng Tiến Bùi Đình Cường    
           
Ghi chú: Trong bản tổng hợp, nếu có sai sót, xin báo về BTB (ông Bùi Năng Tiến - ĐT: 0983529878)

 

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1187
mod_vvisit_counterTất cả2896151

Hiện có 34 khách Trực tuyến