Công đức trong lễ Tế Tổ 14 tháng Giêng Đinh Dậu 2017

Trong lễ Tế Tổ ngày 14 tháng Giêng Đinh Dậu 2017, con cháu đã thiện tâm công đức vào Quỹ Họ số tiền 18.550.000 đồng. Ban Tộc biểu xin ghi nhận và mong muốn con cháu tiếp tục ủng hộ để có đủ kinh phí thực hiện kế hoạch thay mới téc môn và bộ cửa nhà thờ trong năm 2017.

DANH SÁCH CON CHÁU CÔNG ĐỨC TRONG LỄ TẾ TỔ 14 THÁNG GIÊNG ĐINH DẬU

 

TT Họ tên Chi  Số tiền
1 Bùi Đình Phú (Tộc trưởng) 1 500.000
2 Bùi Huy Cương 1 500.000
3 Bùi Huy Liêm 1 500.000
4 Bùi Thị Bích Ngọc 1 500.000
5 Bùi Huy Vũ 1 200.000
6 Bùi Cẩm Tú 1 400.000
7 Bùi Bảo Nam 1 200.000
8 Bùi Đình Quý 1 200.000
9 Bà Côi 1 200.000
10 Bùi Thành (vào Họ cho con Bùi Đình Đạt) 1 300.000
11 Gia đình ông Bùi Đình Quế 1 300.000
12 Bùi Thanh (Con ông Bùi Châu) 3 500.000
13 Bùi Châu 3 200.000
14 Bùi Thanh Phú 3 200.000
15 Bùi Đình Thành (HK) 3 100.000
16 Bùi Đình Hùng 3 200.000
17 Bùi Trọng Minh (HK) 4 100.000
18 Bùi Củng 4 200.000
19 Bùi Trọng Năng, Bùi Tuấn, Liêm 4 300.000
20 Bùi Năng Đường, Bùi Năng Hoàn 4 500.000
21 Bùi Hợi 4 500.000
22 Bùi Trọng Phú 4 500.000
23 Bùi Hoài An 4 200.000
24 Bùi Hoài Nam 4 100.000
25 Anh Cần, anh Kiệm con bà Phương 4 500.000
26 Bùi Đình Luận 4 100.000
27 Bùi Đình Thảo (vào họ cho con Bùi Minh Hiền) 4 200.000
28 Bùi Đình Liên, Bùi Đình Hùng, Bùi Đình Cường 4 600.000
29 Gia đình ông Bùi Đình Đàn 4 400.000
30 Bùi Năng Cân, Bùi Năng Tiến, Bùi Năng Khôi,
 Bùi Thị Liên, Bùi Thị Hồng
5 3.000.000
31 Bùi Tuấn Anh (Vào họ cho con Bùi Ngọc Tuấn) 5 500.000
32 Bùi Tuấn, Bùi Thị Thanh, Bùi Hùng  5 1.000.000
33 Bùi Hướng Nam 5 200.000
34 Phan Văn Nhân (Cháu ngoại Họ Bùi) 5 50.000
35 Bùi Thị Hoàng Mai 5 300.000
36 Bùi Tiến Nghĩa 5 200.000
37 Bùi Thêm 5 400.000
38 Bùi Thanh Bình (Con ông Bùi Năng Cận) 5 500.000
39 Bùi Anh Minh 5 100.000
40 Cụ Bùi Thân 5 200.000
41 Con gái ông Bùi Thân 5 100.000
42 Bùi Xuân Đường 6 100.000
43 Bùi Xuân Dung 6 200.000
44 Cháu Tú 6 1.000.000
45 Cháu Tuấn  6 200.000
46 Gia đình ông Bùi Xuân Cận 6 1.000.000
47 Bùi Thị Song 6 200.000
48 Bùi Xuân Long 6 100.000
  Cộng   18.550.000
       

 

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1166
mod_vvisit_counterTất cả2896130

Hiện có 28 khách Trực tuyến