Giới thiệu Gia phả Họ Bùi Tùng Ảnh

1. Về các bản Gia phả Họ Bùi do các Chi cất giữ, biên dịch.

Họ Bùi Tùng Ảnh chúng ta vốn ở đất Thanh Hóa vào đây lập nghiệp từ đời nhà Trần đến nay đã trải qua trên 20 đời con cháu. Ở đời nào cũng vậy, trong Họ tộc luôn có người học hành, đậu đạt, có vị thế nhất định trong xã hội.

Ngày nay, do nhiều nguyên nhân, con cháu Họ Bùi chúng ta đã cư trú và lập nghiệp ở nhiều nơi; chỉ một số ít còn ở lại quê hương. Tất cả mọi người đều có chung mong muốn tìm hiểu tường tận cội nguồn họ tộc; để biết được lịch sử phát triển trên 600 năm của Họ Bùi Tùng Ảnh và các mối quan hệ thứ bậc giữa các chi nhánh trong họ.

Xuất phát từ mong muốn đó, trong những năm qua, các vị có trách nhiệm ở các Chi đã dày công biên dịch, hiệu đính, bổ sung Gia phả.

Hiện nay, Họ Bùi ta có các bản Gia phả sau:

- Bản Gia phả Họ Bùi Đại tôn viết bằng chữ Hán – Nôm (do con cháu ông Bùi Đình Vinh – Chi 3 cất giữ)

                       Một trang trong gia phả Họ Bùi viết bằng chữ Hán do con cháu ông Bùi Đình Vinh cất giữ

- Bản Gia phả Họ Bùi – Chi 4 viết bằng chữ Hán – Nôm (do con cháu ông Bùi Hùng cất giữ, được ông Bùi Trọng Phú nhờ dịch sang chữ quốc ngữ năm 2005)

- Bản Gia phả Họ Bùi – Chi 5 viết bằng chữ Hán – Nôm (do ông Bùi Thân cất giữ và đã được dịch sang chữ quốc ngữ)

- Bản gia phả Họ Bùi – Chi 6 do Ông Bùi Xuân Cận cất giữ và bổ sung

Đối chiếu các bản Gia phả từ các Chi, nhận thấy: ngoài một số chữ phiên âm từ Chữ Hán sang chữ quốc ngữ có chệch âm (ví dụ: Bùi Rạng – Bùi Lãng…), tất cả đều trùng khớp từ đời thứ nhất đến đời thứ 12.

2. Về việc bổ sung Gia phả:

Từ đời thứ 12 trở đi, Gia phả chỉ viết thêm các đời của chi mình.

Gia phả các chi đã được bổ sung đầy đủ đến đời hiện tại.

Việc bổ sung được thực hiện theo nguyên tắc có phần đổi mới: ghi chi tiết hơn, ghi cả nam và nữ… (Xem ở các bài Tựa do Cụ Bùi Thân và Ông Bùi Trọng Phú viết)

3. Xây dựng phả hệ trên website.

Với mục đích để bà con trong Họ ở mọi miền có thể tìm hiểu Gia phả được thuận tiện, website Họ Bùi Tùng Ảnh (http://hobuitunganh.org.vn) do Ông Bùi Năng Cận và em trai Bùi Năng Tiến, hậu duệ đời thứ 19 – Chi 5-11 thiết kế đã có mục Phả hệ.

Phả hệ Họ Bùi Tùng Ảnh được trình bày trên website gồm 2 phần:

Phần 1 - Giới thiệu gia phả: gồm các bài viết giối thiệu tổng quan về bộ gia phả, hướng dẫn cách tra cứu, tìm kiếm thông tin trong bộ gia phả do ban biên tập và thiết kế website biên soạn. Đặc biệt phần này giới thiệu một số bài tựa của các bậc tiên tổ và những người đứng đầu các chi, nhánh và đại gia đình trong họ hiện nay biên soạn:

- Bài Tựa do Cụ Tổ Bùi Đình Thuyên viết năm Canh Ngọ 1870

- Bài Tựa do Cụ Bùi Viết Mỹ viết năm 1925 

- Bài Tựa do Cụ Bùi Thân viết năm 1976

 - Bài Tựa do ông Bùi Trọng Phú viết năm 2005

Phần 2 - Phả đồ: Trình bày 7 phả đồ chính của bộ gia phả họ bùi Tùng Ảnh gồm:

- Phả đồ đại tôn Họ Bùi Tùng Ảnh: Từ Thủy tổ Bùi Lạo nhất lang đời thứ nhất đến các hậu duệ đời thứ 21 hiên nay (2011)

- Phả đồ Chi 1-11, Dòng trưởng Bùi Nham con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 2-11, Dòng thứ Bùi Đô, con cụ tổ Bùi truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 3-11, Dòng thứ Bùi Diệp, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 4-11, Dòng thứ Bùi Sum, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 5-11, Dòng thứ Bùi Rạng, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 6-11, Dòng thứ Bùi Nhẫn, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

Mỗi Phả đồ là một cấu trúc cây gia phả, trình bày toàn bộ thông tin về một bộ phận dòng họ bắt đầu từ một cụ tổ cùng với toàn thể con cháu hậu duệ. (xem thêm bài Hướng dẫn tra phả đồ).

    Trong phần Phả hệ, website cung cấp một bảng thực đơn ở bên trái màn hình để quí vị có thể vào từng phả đồ hoặc chuyển từ phần phả đồ sang phần giới thiệu gia phả một cách nhanh chóng và thuận tiện,

Từ khóa: họ Bùi, gia phả, phả hệ, Bùi đại tôn, đời thứ nhất, hậu duệ