Bài Tựa gia phả chi 4 - Họ Bùi do ông Bùi Trọng Phú viết

Trong cuốn Gia phả Họ Bùi - Chi 4, ngoài bài tựa do Cụ Tổ Bùi Đình Thuyên viết năm Canh Ngọ (1870), còn có bài Tựa do ông Bùi Trọng Phú (đời 19) viết năm Ất Dậu (2005). Sau đây là toàn văn lời Tựa đó:

LỜI TỰA

Để tiếp tục lưu truyền Gia Phả của dòng họ Bùi, Việt Yên Hạ xưa. Tôi là: Bùi Trọng Phú - con thứ 3 Bùi Phụng (tức Bùi Thế Vinh), cháu Bùi Hùng (tức Ông Phụng), chắt Bùi Tư (tự Duy Hào), dòng Bùi Sum, là chi thứ 4 thuộc tổ chi Bùi Đình Thuyên (Bùi Tuyền) từ Đời Thứ 11 thuộc Thuỷ Tổ Bùi Lạo Nhất Lang xứ Việt Yên Hạ xưa, nay là xã Tùng ảnh, Đức Thọ, từ cuốn Gia phả của chi họ ta. Sau nhiều năm sưu tầm Gia Phả họ Bùi để biết dòng giống, tung tích của mình từ cuốn Gia phả viết bằng chữ Nho do các bực tiền bối để lại được bác Bùi Trọng Năng cữa nhà bác lưu giữ. Đã lâu ngày không còn ai trong chi họ biết đọc, nếu để lâu dài về sau các thế hệ hậu duệ sẽ không ai biết Thuỷ Tổ của mình là Ai? ở đâu?. Tôi nhờ phúc ấm Tiên tổ cùng với sự nổ lực học hành của bản thân nên được bề trên đề bạt cân nhắc ra làm một chức Quan nhỏ ở tỉnh lúc bấy giờ, bèn nghĩ ngay dến việc phải dịch Gia phả của chi họ để bản thân cùng con cháu được biết tổ tông của mình.

Nhờ mối quan hệ công tác mà quen biết Nhà Nghiên cứu Văn hoá Hà Tĩnh là Thái Kim Đỉnh thông nho kinh sử nên nhờ Ông dịch hộ bản Gia phả họ Bùi từ bản chữ Nho sang chữ Quốc ngữ để lưu giữ cho con cháu sau này. Nhờ vậy mà mới biết được mình là hậu duệ của Cụ Thuỷ Tổ Bùi Lạo Nhất Lang và vui mừng khôn xiết. Cũng từ đây nhờ có cụ cố Bùi Thân Nhà Giáo Ưu tú, thuộc đời thứ 16 chi tổ thứ 5 sưu tập, xâu nối các gia phả của các chi khác. Sau 5 năm tìm kiếm liên lạc mới tập hợp được 5 chi (là Chi 1, 3, 4, 5, 6 còn 3 chi chưa liên hệ được), lưu lạc khắp cả nước về tụ hội, quyên góp tiền của để tái tôn tạo nhà thờ Tổ Đại tôn tại xã Tùng Ảnh Đức Thọ. Ngày 14 rằm tháng giêng năm Ất Dậu (2005) tổ chức tế tổ Đại tôn sau hơn 50 năm con cháu thất lạc. Đây là một việc làm vô cùng quý giá, Âu cũng là nhờ hồng phúc của Tổ tiên nên con cháu các đời hậu duệ mới có điều kiện lưu truyền “Gia Miếu” cho mãi muôn đời sau. Song đây chỉ mới quy tụ được các hậu duệ của cụ tổ Bùi Đình Thuyên từ đời thứ 11, còn các chi tổ khác chưa liên lạc được.

Với tinh thần hướng về nguồn cội, mong sao từ cuốn Gia phả này các con cháu chắt hậu duệ của cụ Thuỷ tổ Bùi Lạo Nhất Lang tìm về hội tụ và phấn đấu làm rạng danh dòng họ văn hiến này.

Thị xã Hà Tĩnh Ngày16 tháng 2 năm 2005
Tức là ngày 8 tháng giêng năm Ất Dậu.
Kính cẩn hậu vái lời tựa
Bùi Trọng Phú
 

Từ khóa: Tùng Ảnh, họ Bùi, gia đình, xã hội, bài Tựa, gia phả,