Hướng dẫn tra cứu phả đồ Họ Bùi Tùng Ảnh

Email In

1. Giải thích từ ngữ:

- Gia phả (gia phổ) : là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ ... trong thời đại mà họ đã sinh ra và lớn lên của một gia đình hay một dòng họ.

Gia phả có thể được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ. Gia phả có khi gọi là Phổ ký, có khi là Phổ truyền.

- Phả đồ: là hình thức biểu hiện phả hệ theo hình thức sơ đồ hình cây. Trước đây, việc xây dựng phả đồ của một dòng họ là hết sức khó khăn vì phải vẽ ra trên giấy sơ đồ chằng chịt các mối quan hệ từ đời Thủy Tổ đến thế hệ mới ra đời hiện nay. Vì thế khó có thể có được một phả đồ đầy đủ để con cháu nhận biết nguồn gốc, vai thứ của mình... Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phần mềm, việc xây dựng Phả đồ (cây phả hệ) thuận lợi hơn nhiều.

Phả đồ Họ Bùi Tùng Ảnh được xây dựng nhằm mục đích giúp mọi người nhận biết một cách có thuận lợi và có hệ thống sự tiếp nối con cháu các đời từ Thủy Tổ Bùi Lạo đến nay; đồng thời mọi người cũng có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin của từng cá nhân cụ thể.

- Thế hệ: Trong Phả đồ này, khái niệm thế hệ được hiểu là lớp người ngang hàng trong họ tộc. Khái niệm thế hệ được dùng theo:

+ Thế hệ trong họ Đại tôn: Có từ thế hệ thứ nhất (Thủy tổ Bùi Lạo) đến thế hệ thứ 21 (hiện nay).

+ Thế hệ trong các chi: Bắt đầu từ đời thứ 12 (con của Cụ Bùi Truyền (đời 11): Bùi Nham, Bùi Đô, Bùi Diệp, Bùi Sum, Bùi Rạng, Bùi Nhẫn, Bùi Loại) là thế hệ thứ nhất rồi kế tiếp cho đến thế hệ tứ Bảy, thứ Tám hiện nay.

+ Thế hệ trong gia đình: Trong gia đình Cha là thế hệ thứ thứ nhất, con là thế hệ thứ hai…

- Quy ước cách gọi tên các Chi: Vì trong gia phả họ Bùi đại tôn có ghi 2 lần tách Chi:

+ Đời thứ 5, Họ Bùi đại tôn chia làm 4 Chi (4 người con trai của cụ Bùi Duy Thông); con cháu họ Bùi Tùng Ảnh chúng ta ngày nay thuộc Chi III (tạm gọi là Chi III trước)

+ Chi III nhánh thứ đến đời 11 cụ Bùi Tuyền sinh được 8 con trai, từ đó lại chia ra thành 8 Chi như hiện nay.

Vì thế để phân biệt với các Chi trước, trong phả đồ ghi 8 Chi hiện nay như sau: Chi 1 – 11, Chi 2 – 11, Chi 3 – 11, Chi 4 – 11, Chi 5 -11, Chi 6 – 11…(số 11 là chỉ đời thứ 11 - Cụ Bùi Truyền).

2. Cách tra cứu:

Trên website có 7 phả đồ chính của bộ gia phả họ Bùi Tùng Ảnh gồm:

- Phả đồ đại tôn Họ Bùi Tùng Ảnh: Từ Thủy tổ Bùi Lạo nhất lang đời thứ nhất đến các hậu duệ đời thứ 21 hiên nay (2011)

- Phả đồ Chi 1-11, Dòng trưởng Bùi Nham con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 2-11, Dòng thứ Bùi Đô, con cụ tổ Bùi truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 3-11, Dòng thứ Bùi Diệp, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 4-11, Dòng thứ Bùi Sum, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 5-11, Dòng thứ Bùi Rạng, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

- Phả đồ Chi 6-11, Dòng thứ Bùi Nhẫn, con cụ tổ Bùi Truyền đời thứ 11

Để tra cứu một người nào đó thì trước tiên phải xác định người đó thuộc Chi nào; sau đó nháy chuột mở phả đồ của chi đó để tìm.

Kính mong các Chi cung cấp dữ liệu Gia phả đã đánh máy vi tính để chúng tôi cập nhật.

Dữ liệu gửi về:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Từ khoá: Họ Bùi Tùng Ảnh, Gia phả, phả hệ, gia phổ, phổ kí