Quỹ Họ

Quyết toán Quỹ Họ năm 2017

TỔNG HỢP QUỸ HỌ

Tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2018 (10 tháng Giêng Mậu Tuất)

 

 

A CÁC KHOẢN THU 24.850.000
     
  Công đức trong Lễ Tế Họ 14 tháng Giêng Đinh Dậu 18.550.000
  Bùi Huy Cương thắp hương lễ thay cửa nhà thờ 300.000
  Gia đình Cụ Bùi Xuân Phượng công đức nhận Họ (16/12/2017)  6.000.000
     
B CÁC KHOẢN CHI   
  Nội dung chi Số tiền
1 Chi trong Lễ Tế Tổ 14 tháng Giêng Đinh Dậu 3.560.000
  Hoa cúng  200.000
  Mâm ngũ quả, rượu 370.000
  Vàng mã, bút, phong bì 110.000
  Chậu nhựa 80.000
  Thuê dọn vệ sinh 400.000
  Tiền thuê rạp, bàn ghế 1.500.000
  Tiền mừng lão 3 cụ tuổi 80, 90 900.000
     
2 Các khoản Chi khác  46.020.000
  Mua lễ cúng rằm tháng 7 (2017) 850.000
  Làm nắp mương thoát nước, bồn hoa trước nhà thờ (tháng 11-2017) 4.400.000
  Tiền hươnng khói nhà thờ năm 2017 1.200.000
  Lễ cúng thay cửa nhà thờ (11-2017) 1.300.000
  Thanh toán tiền làm cửa nhà thờ (11-2017) 37.040.000
  Thuê vệ sinh sau lắp cửa (11-2017) 200.000
  Phúng viếng Vợ Ông Bùi Đình Lợi (Chi 4)  400.000
  Mua lễ cúng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 630.000
     
TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN NGÀY 25/02/2018  (10 THÁNG GIÊNG MẬU TUẤT)
  Chuyển Quỹ năm 2016 sang 31.269.000
  Thu trong năm 2017 24.850.000
  Cộng thu 56.119.000
  Cộng các khoản Chi 49.580.000
  Còn Quỹ 6.539.000
     
  Ngày 25 tháng 2 năm 2018
  Ban Tộc biểu

 

 

Quỹ Họ năm 2016

QUỸ HỌ NĂM 2016 (Tính đến 06/02/2017)

 

 

 

  Nội dung Số tiền
A Các khoản thu    
1 Tiền quĩ chuyển 2015  19.099.000  
2 Tiền công đức trong lễ Tế Tổ 19.190.000  
3 Tiền lãi tiết kiệm 1.200.000  
  Cộng thu 39.489.000  
B Các khoản chi tính đến 06/2/2017 (10 tháng Giêng)    
1 Chi trong lễ Tế Tổ 14 tháng Giêng Bính Thân 3.200.000  
2 Mua lễ cúng Rằm tháng 7 Bính Thân 2016 950.000  
3 Tiền trông coi nhà thờ năm 2016 1.200.000  
4 Phúng viếng cụ Bùi Đình Quế (Trướng + tiền) 400.000  
5 Mua lễ cúng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 650.000  
6 Mua bát đĩa các vật dụng khác 1.820.000  
  Cộng chi 8.220.000  
C Còn quỹ 31.269.000

 

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay914
mod_vvisit_counterTất cả2899438

Hiện có 24 khách Trực tuyến