Giới thiệu gia phả Họ Bùi Tùng Ảnh

Giới thiệu Gia phả Họ Bùi Tùng Ảnh

1. Về các bản Gia phả Họ Bùi do các Chi cất giữ, biên dịch.

Họ Bùi Tùng Ảnh chúng ta vốn ở đất Thanh Hóa vào đây lập nghiệp từ đời nhà Trần đến nay đã trải qua trên 20 đời con cháu. Ở đời nào cũng vậy, trong Họ tộc luôn có người học hành, đậu đạt, có vị thế nhất định trong xã hội.

Ngày nay, do nhiều nguyên nhân, con cháu Họ Bùi chúng ta đã cư trú và lập nghiệp ở nhiều nơi; chỉ một số ít còn ở lại quê hương. Tất cả mọi người đều có chung mong muốn tìm hiểu tường tận cội nguồn họ tộc; để biết được lịch sử phát triển trên 600 năm của Họ Bùi Tùng Ảnh và các mối quan hệ thứ bậc giữa các chi nhánh trong họ.

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn tra cứu phả đồ Họ Bùi Tùng Ảnh

Email In

1. Giải thích từ ngữ:

- Gia phả (gia phổ) : là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ ... trong thời đại mà họ đã sinh ra và lớn lên của một gia đình hay một dòng họ.

Gia phả có thể được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ. Gia phả có khi gọi là Phổ ký, có khi là Phổ truyền.

Đọc thêm...
 

Bài tựa gia phả Họ Bùi của Cụ Tổ Bùi Truyền (Tự Đình Thuyên)

Vạn vật sinh ra từ trời, con người sinh ra từ ông tổ. Tổ tông truyền thể chất cho con cháu cũng như cây truyền lại giống loài cho quả hạt vậy, đời càng truyền xa thì nòi giống càng đông thịnh; ngày tháng càng xa thì dấu tích càng mờ dần. Con truyền cho cháu, cháu truyền cho chắt, chắt truyền cho chút, chút truyền cho chít, mãi đến vô cùng, nếu không ghi chép quá khứ sao hiểu được tương lai. Điều đó xưa kia, do là tộc phả của nhà thế gia nên chi ta được ghi chép rất cẩn thận tường tận, nhờ đó mới không quên vậy.

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 3