Giới thiệu gia phả Họ Bùi Tùng Ảnh

Giới thiệu Gia phả Họ Bùi Tùng Ảnh

1. Về các bản Gia phả Họ Bùi do các Chi cất giữ, biên dịch.

Họ Bùi Tùng Ảnh chúng ta vốn ở đất Thanh Hóa vào đây lập nghiệp từ đời nhà Trần đến nay đã trải qua trên 20 đời con cháu. Ở đời nào cũng vậy, trong Họ tộc luôn có người học hành, đậu đạt, có vị thế nhất định trong xã hội.

Ngày nay, do nhiều nguyên nhân, con cháu Họ Bùi chúng ta đã cư trú và lập nghiệp ở nhiều nơi; chỉ một số ít còn ở lại quê hương. Tất cả mọi người đều có chung mong muốn tìm hiểu tường tận cội nguồn họ tộc; để biết được lịch sử phát triển trên 600 năm của Họ Bùi Tùng Ảnh và các mối quan hệ thứ bậc giữa các chi nhánh trong họ.

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn tra cứu phả đồ Họ Bùi Tùng Ảnh

Email In

1. Giải thích từ ngữ:

- Gia phả (gia phổ) : là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ ... trong thời đại mà họ đã sinh ra và lớn lên của một gia đình hay một dòng họ.

Gia phả có thể được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ. Gia phả có khi gọi là Phổ ký, có khi là Phổ truyền.

Đọc thêm...
 

Bài tựa gia phả Họ Bùi của Cụ Tổ Bùi Truyền (Tự Đình Thuyên)

Mọi vật sinh ra tự trời, người sinh thành do có tổ. Tổ tông truyền hình hài cho con cháu, như cây truyền giống nhờ hạt quả. Đời càng dài thì dòng giống càng đông, ngày càng xa thì sự tích truyền mãi đến con con cháu cháu, chắt chiu, chút, chít, cho đến vô cùng tận. Không ghi chép được việc đó thì lấy gì để lại cho mai sau ? Do vậy mà phổ ký của gia tộc đời đời được chép cẩn thận rõ ràng cho con cháu chư Họ ta không quên được.

Đọc thêm...