Gia đình cụ Bùi Duyên - Chi 3 tri ân Tổ tiên tại nhà thờ đại tôn

Thứ ba, 24 Tháng 9 2013 03:10 Tin tức - Tin tức họ tộc
In

Ngày 21//2013, nhân dịp về thăm quê, cụ Bùi Duyên (Chi 3) cùng anh em, con cháu đã đến thắp hương tri ân Tổ tiên tại nhà thờ Họ Bùi đại tôn.

 

Gia đình cụ đã cung hiến đôi bình hoa trang trí trên ban thờ và công đức 850.000 đồng để hương khói nhà thờ